Những cứ điểm mà Trung Quốc tạo ra trên biển Đông phục vụ được những mục đích nào?

TRUNG QUOCViệc chính quyền Trung Quốc cho bồi đắp những bãi đá ngầm trên biển Đông thành bãi nổi, và tiến tới biến thành các đảo nhân tạo, thực sự gây ra tình hình nghiêm trọng trong khu vực. Việc này cần phải tiếp tục bị lên án một cách mạnh mẽ. Không những thế, nếu chính quyền của các quốc gia liên quan thực sự quan tâm thì họ còn cần phải có những hành động cụ thể nhằm ngăn không cho TQ tiếp tục những động thái tương tự.

Mặt khác, cần nhìn nhận rõ xem việc bồi đắp và xây cất của TQ trên biển Đông có thể phục vụ được những mục đích nào của họ và gây ra những khó khăn nào cho các bên liên quan.

Khi nói đến việc bồi đắp bãi đá ngầm, đặc biệt là bãi Gạc Ma, người ta nghĩ ngay đến mục đích quân sự. Điều này thể hiện khá rõ ở chỗ bãi bồi có hình dạng giống như sân bay, đặc biệt có bề mặt khá phẳng và chiều dài phù hợp để làm đường băng cho máy bay quân sự cất cánh. Tuy nhiên, nếu quả thật giới quân sự TQ muốn biến nơi đây thành căn cứ quân sự thì đây là một việc làm vô bổ, nếu không nói là sai lầm. Vì sao vậy?

Xưa nay, một căn cứ quân sự nằm ở miền biên cương hoặc hải đảo bao giờ cũng là một trạm gác cho đất nước. Nó trước hết có nhiệm vụ phát hiện sự đột nhập của kẻ địch vào lãnh thổ hoặc lãnh hải của đất nước. Trong chừng mực có thể, nó còn tạo ra được sự kháng cự ban đầu, gây khó khăn cho bước tiến của đối phương. Đó là lợi thế của những cứ điểm như vậy. Tiếp tục đọc