NGUYỄN TRẦN SÂM – Ảo tưởng cải tạo xã hội bằng việc rao giảng giáo điều

chong-tham-nhung1-189cfKhông thể tưởng tượng được rằng vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI này mà ở tầng lớp quan chức cao cấp của một đất nước lại có những người vẫn tin rằng có thể làm lành mạnh xã hội và thúc đẩy sự phát triển của nó chỉ bằng cách nói suông, bằng những bài thuyết giảng về đạo đức và bằng cách ra những nghị quyết mà chủ yếu mang tính hô hào. Khó mà tin được rằng các vị ấy vẫn nghĩ chỉ cần triệu tập vài cuộc họp, phổ biến “ý chỉ” của lãnh đạo cấp cao thì sẽ chặn đứng được tham nhũng, loại bỏ được kẻ xấu và tìm ra được những người “có đức có tài” để điều hành đất nước. Khó mà tưởng tượng được, vì cái niềm tin đó cho thấy một tầm nhận thức… quá bất ngờ!

Vậy mà đúng là vẫn có những vị như thế.

Vào những thời điểm bước ngoặt của lịch sử, khi cuộc sống của đa số những người dân lâm vào cảnh bần cùng, nếu có một lực lượng nào đó có ít nhiều khả năng tổ chức, vận động và hứa hẹn một sự thay đổi nào đó, cho dù không có gì bảo đảm chắc chắn, hàng ngàn người dân có thể đi theo và tạo ra một phong trào. Phong trào đó có thể giành được thắng lợi và lập nên được một chính quyền mới. Vào thời kỳ đầu của chính quyền mới, đội ngũ quan chức đang còn khá vô tư, và cái chính là chưa tạo ra được một mạng lưới để thâu tóm quyền lực và tham nhũng, một số cải cách có thể đem lại sự nâng cao mức sống cho đa số dân chúng. Khi đó, chính quyền sẽ chiếm được lòng tin của quần chúng, và người đứng đầu chính quyền, vốn là người khởi xướng và lãnh đạo phong trào cách mạng, dễ được đông đảo quần chúng tin yêu. Trong bối cảnh đó, lời nói của vị đứng đầu này thường có sức lôi cuốn mạnh mẽ, và hàng triệu người sẵn sàng nghe và làm theo. Tiếp tục đọc