LS. TRÀN QUỐC THUẬN: Nên ra nghị quyết công nhận đại diện kiều bào làm dân biểu

THUAN 02“Nếu muốn trong QH có đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài thì đơn giản nhất là QH nên ra một nghị quyết để công nhận, chứ không nhất thiết phải thông qua bầu cử. QH khóa I đã làm như vậy rồi”- ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm VPQH nói với VietTimes như vậy.

NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI LÀM ĐẠI BIỂU QH: ĐƯỢC KHÔNG?

HỎI:

Gần đây trên các diễn đàn, nhiều nhân sĩ, trí thức Việt Nam ở hải ngoại kêu gọi cần phải “mở rộng cửa” để kiều bào ta có quyền ứng cử và bầu cử vào Quốc hội Việt Nam. Ông nghĩ gì về vấn đề này?

ĐÁP:

-Về mặt pháp lý thì không có điều luật nào, quy định nào ngăn cấm Kiều bào ta tham gia ứng cử và bầu cử cả. Hiến pháp Việt Nam cũng đã xác định “Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đều có quyền bầu cử và trên 21 tuổi đều có quyền ứng QH”. Hôm trước có người cũng hỏi tôi: “Nếu có nhiều người Việt Nam ở hải ngoại gửi đơn về Việt Nam tham gia ứng cử thì sao?”. Thì phải tạo điều kiện cho họ tham gia hiệp thương để có cơ hội ra ứng cử chứ còn sao nữa! Vì theo luật có điều nào căn cấm kiều bào tham gia ứng cử đâu. Rồi thì các công dân Việt Nam đang công tác, làm việc tại nước ngoài có quyền tham gia ứng cử, bầu cử không?  Về nguyên tăc thì, như tôi nói ở trên, không có điều luật nào cấm cả.

HỎI:

Nhưng quả thực, nếu có hàng vài ngàn người Việt Nam ở nước ngoài gửi đơn và hồ sơ về tham gia ứng cử thì liệu có gây khó khăn cho công tác hiệp thương không?

ĐÁP:

-Nếu điều đó diễn ra thì cũng là một phép thử đối với các nhà làm luật nước ta và việc làm này sẽ thúc đẩy quá trình cải cách bầu cử ở nước ta. Tôi xin khẳng định lại, về mặt luật pháp, không ai cấm Kiều bào ra ứng cử cả. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, còn rất nhiều khó khăn. Ví dụ, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi làm việc thường xuyên sẽ phải tiến hành như thế nào? Nơi làm việc thường xuyên thì có thể không phức tạp lắm. Còn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú thì sao? Ai sẽ đứng ra chủ trì, hoặc tổ chức để lấy ý kiến cử tri nơi ứng cử viên đó cư trú?  Hoặc cần thu thập bao nhiêu chữ ký thì đủ điều kiện tham gia ứng cử? Còn nếu làm được việc này và hồ sơ hợp lệ như quy định thì phải thu xếp để họ tham gia hiệp thương ra ứng cử. Tiếp tục đọc