TÌM LẠI ZORBA kỳ 04 – Đào Hiếu

04Zorba đã bán được khu rừng và có tiền trả lại ông chủ đồng thời tiếp tục công trình xây dựng hệ thống cáp treo để chuyển than bùn xuống cảng biển. Họ tổ chức một lễ khởi công rất chu đáo.

Trích:

 

 Ông chủ nói:

“- Ngày hôm nay như thế là quá đ ri. Ngày mai chúng ta s phi t chc mt cuc l quan trng: Trng cây tr đu tiên. Tôi đã cho mi giáo trưởng Stephanos ti.

– Ông làm vy phi lm, ông ch, không đến ni t. Ð lão ti, đ lão tư tế râu dê đó ti, đ c đám hương mc trong làng ti đây na; chúng ta s phân phát cho h nhng ngn đèn cy nh và h s thp lên. Nhng vic như thế này rt d kích đng và có li cho công vic ca chúng ta. Ðng đ ý ti nhng vic tôi làm; tôi có mt Thượng Ðế riêng và mt con qu riêng. Nhưng nhng k khác…

Hn ct tiếng cười. Hn không ng được. Ðu óc hn sôi ni. Lát sau hn nói:

– A, Ni ơi, chúc ni an gic ngàn thu! Ông tôi cũng là mt lão dâm đãng, ht như tôi vy. Tuy nhiên, lão du côn đó đã ti Thánh M và đã tr thành mt hadji. Có Chúa biết ti sao!

Khi lão tr v làng, mt ông bn ni kh ca lão, mt gã chuyên ăn trm dê, mt k chưa tng làm mt vic gì đng đn trong đi, bo lão: “Sao, bn già, anh không mang v cho tôi mt mu Thánh Giá Thánh M sao? – Sao anh biết là tôi không mang gì v cho anh? Ông ni qu quái ca tôi nói. Anh tưởng tôi quên anh sao? Ti nay ti nhà tôi và dn lão tư tế li đ lão ban phước lành cho và tôi s trao li cho anh. Mang thêm mt con ln sa quay na, và rượu, ti nay chúng ta t chc tic mng”.

“Ti hôm đó ông tr v và ct cánh ca đã hoàn toàn mc nát ra mt miếng g, không ln hơn mt ht go, bc trong mt nm bông, gi lên hai ba git du và ch đi. Lát sau, người bn đó ti cùng lão tư tế, con ln sa và rượu. Lão tư tế ly khăn choàng c ra và ban phước lành. Cuc l trao g quí chm dt, sau đó c ba ngu nghiến con ln sa. Ông mun tin tôi hay không tùy ý ông ch! Gã du côn quì xung trước miếng g ca sau đó gã đeo c, t hôm đó, gã tr thành mt người khác. Gã thay đi hoàn toàn. Gã lên núi nhp bn vi ti Armatoles và Klephts, gã đt nhng làng mc Th Nhĩ Kỳ. Gã xông xáo mt cách gan d gia nhng trn mưa đn. Ti sao gã phi s hãi nh? Gã đã có mt miếng Thánh Giá ly t Thánh M trên mình, không súng đn nào đng ti gã được.”

Zorba phá cười lên. Hn nói:

– Tư tưởng là tt c. Ông có đc tin? Lúc đó mt miếng ca mc tr thành thánh tích. Ông không có đc tin. Toàn th Thánh Giá tr thành mt cánh ca mc.

Tôi thán phc người đàn ông này mà đu óc vn đng xiết bao qu quyết và liu lĩnh, và tâm hn, bt c ch nào người ta đng ti, đu tóe la.” Tiếp tục đọc

Advertisement