ĐÀO HIẾU – Ao làng và Biển

Có ông nọ suốt đời sống ở miệt quê, tối ngày quanh quẩn bên đồng ruộng, bờ trẻ, vườn rau, ao cá.

Hằng ngày, ông lội xuống cái ao làng, hái mấy cọng rau muống, rau nhút, thỉnh thoảng giăng mảnh lưới nhỏ bắt một mớ cá sặc, cá rô, đủ sống qua ngày.

Tiếp tục đọc