ĐÀO HIẾU – Thế Chiến Thứ Ba

SAU COVID 19 LÀ CON SARS COVI 2 BIẾN THỂ Ở ANH VÀ NAM PHI, RỒI BÂY GIỜ LÀ PHIÊN BẢN THỨ BA, ÔNG TRỜI ƠI! NHÂN LOẠI ĐANG PHẢI CHỊU SỰ TRỪNG PHẠT GÌ VẬY?

-Thế chiến thứ 3 đang xảy ra. Vậy mà hầu như rất ít người biết đến. Nó âm thầm nhưng tàn độc, nó chập chờn mà tràn lan như sóng ngầm. Nó giết người dễ dàng, thầm lặng và lạnh lùng. Nó sẽ khủng khiếp hơn hai cuộc thế chiến trước đây vì số người chết, vì sự tàn phá kinh tế, văn hóa, xã hội và cả phẩm giá con người. Nó sẽ hủy diết dần và triệt để các giá trị nhân bản của nhân loại.

Tiếp tục đọc