ĐÀO HIẾU – Tự do ngôn luận

LONG BEACHCó một số người không thích ai nói trái ý mình. Họ muốn áp đặt người khác suy nghĩ giống mình, cảm nhận giống mình, phát biểu giống mình. Họ chỉ chơi với những ai đồng điệu và xa lánh kẻ nào “nghịch” với họ.

Tóm lại, họ không chấp nhận tự do tư tưởng, tự do thể hiện, tự do ngôn luận.

Loại người như thế vừa đáng ghét, vừa nguy hiểm, lại vừa buồn cười. Họ là kẻ thù của dân chủ, nhân quyền, kẻ thù của sự tiến bộ và sáng tạo.

Tuy nhiên, vấn đề TỰ DO, trên thực tế lại rất phức tạp, rất đa dạng và đôi khi khó hiểu.

Tự do ngôn luận hoàn toàn không có nghĩa là “muốn nói gì thì nói”, hoặc “phát biểu linh tinh”. Ví dụ như cha nội Thích Chân Quang từng nói: “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em, vì vậy Lý Thường Kiệt đem quân đánh Trung Quốc là hỗn”… thì chẳng những chúng ta không chấp nhận mà còn muốn lấy giẻ rách nhét vô họng gã. Tiếp tục đọc