Trần Văn Chánh – TẢN MẠN HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC TỪ CÂU CHUYỆN NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG

untitled-1Tn mn v hòa gii hòa hp dân tc trong khong thi gian này, gn na thế k sau khi chm dt cuc chiến tranh tàn khc 30 năm đi đến thng nht hai min Nam, Bc,  tôi xin khi đu t câu chuyn qua đi ca nhc sĩ Nguyn Văn Đông tháng 2 năm 2018 va qua.

Nguyn Văn Đông là nhc sĩ min Nam, t lâu ni tiếng vi nhng ca khúc Chiu mưa biên gii, Phiên gác đêm xuân, My dm sơn khê, Sc hoa màu nh… Ông còn là son gi hoc đo din ca khong 50 v tung ci lương ni tiếng, như Na đi hương phn, Tiếng hc trong trăng, Mưa rng, Đon tuyt, Tướng cướp Bch Hi Đường …

Vì nguyên là đi tá Cc trưởng Cc An ninh Quân đi VNCH, thuc “bên thua cuc”, ông được đưa đi hc tp ci to đến năm th 11 khi gn chết mi được cho v, may sao được gia đình chăm sóc phc hi sc khe, thoát chết, nhưng t đó ông hoàn toàn im lng, không h phát biu phê phán tiếng nào đi vi chế đ mi, t chi mi cuc phng vn ca mt s nhà báo, k c nhng chương trình trc tiếp ghi hình hi ngoi. Cũng không đi xut ngoi theo din HO, mà li vi quê hương, sng lng l trong s thanh bn vi ca hàng tp hóa khiêm tn ca gia đình đường Nguyn Trng Tuyn, TP. HCM, và mt ngày 26.2.2018, th 86 tui.    Tiếp tục đọc