ĐÀO HIẾU – Ma trận Sáu Tám

(ba hoa về tập thơ “Lục Bát Phạm Hiền Mây” – nxb Nhân Ảnh 2018 – Amazon ấn hành)

*PHAM HIEN MAY

Đứng trước thơ Phạm Hiền Mây như đứng trước biển.

Còn bước vào?

Như bước vào rừng rậm.

Vậy thì dạo chơi?

Xin chớ dại. Vì đó là một ma trận, là thế cờ vây đầy cạm bẫy chết người của Tô Tinh Hà. Đoàn Dự chỉ đi được 10 nước thì đầu hàng. Mộ Dung Phục mới xuất vài chiêu đã bị tẩu hoả nhập ma… phải đợi đến gã khờ Hư Trúc…

*

Tôi đâu có ngu như Đoàn Dự hay Mộ Dung Cô Tô, tôi giả khờ như Hư Trúc mới có đủ sự ngây thơ tinh quái để bước vào khu rừng họ Phạm.

Nhưng cứ một lát tôi lại bị con-quỷ-sáu-tám giương vòi ra, lăm le hút hết nội lực và điểm huyệt, đứng như trời trồng giữa những con chữ, những vần điệu bất tận, những sáu-tám sáu-tám sáu-tám sáu-tám… trào lên như sóng tiếp nối không dứt. Lúc đó chỉ mong được sống sót mà về  với vợ con, với những con mèo… đừng nói tới chuyện dạo chơi, đừng nói tới chuyện tắm mát trong những vần điệu. Tiếp tục đọc

Advertisement