ĐÀO HIẾU – Người bán rắn

HO KY HOA.Sáng nay ở đầu chợ xuất hiện một người đàn ông với chiếc lồng sắt nhốt đầy rắn hổ đất. Đó là một lão nhà quê ốm đói, ăn mặc nhàu nát. Có lẽ đây là món hàng độc nên thiên hạ bu đến rất đông.

Sau yên xe đạp của lão có một nhánh trúc, phía trên gắn cái móc sắt. Lão bắt rắn bằng tay không, móc đầu con rắn trên cái móc ấy, rồi cầm con dao cau cắt chỏm đuôi con rắn.

Một cái ca nhựa hứng phía dưới. Vài giọt máu nhểu xuống. Lão cầm chặt cổ con rắn, vuốt mạnh từ trên xuống. Vuốt rất chậm. Máu rắn chảy thành dòng theo vết cắt ở phía đuôi, sóng sánh trong cái ca nhựa.

Máu đã cạn kiệt. Những giọt cuối cùng nhều xuống, mang theo linh hồn của cái sinh vật bé nhỏ, tuyệt vọng và hoàn toàn bất lực ấy. Lão già dùng con dao cau rạch bụng nó, moi tất cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài ném trong cái rổ  và cuộn tròn con rắn lại cho vào túi nylon. Tiếp tục đọc