Hình ảnh

MÓN QUÀ BẤT NGỜ: KHÁNH TRẦN HỮU, một bạn cùng cơ quan xưa (1983), tình cờ tìm được tấm hình này.

TRAN THỊ KHÁNH - ĐÀO HIẾU

Advertisement
By daohieu Posted in Chưa phân loại