TRẦN DƯƠNG – Liên Bang Nga: tin nóng về việc cắt nước nóng

1-41cc3_EZRQHôm nay, tràn ngập trên các trang báo Nga là tin về việc cắt nước nóng. (Tại các thành phố ở Nga, nước nóng được đun tại một nơi giống như nhà máy và bơm vào hàng trăm nhà dân.)

Không cần mở nhiều trang báo mạng cũng có thể thấy được điều này. Chỉ cần mở, ví dụ, news.yandex.ru, bạn đã thấy đập vào mắt hàng chục cái tít như sau:

Ở Krasnodar bắt đầu cắt nước nóng định kỳ.

Ở Chelyabinsk bắt đầu cắt nước nóng.

Ở Kemerovo, nước nóng sẽ bị cắt từ 18 tháng 5.

Cuối tuần này, ở Yekaterinburg bắt đầu cắt nước nóng tất cả các nhà.

Murmansk cắt nước nóng trên 2 tuyến phố.

Hôm nay ở Tomsk bắt đầu cắt nước nóng.

………

Và đây là tít các tin đưa ở một số báo khác:

Moskva-online: Tại Moskva từ 12 tháng 5 bắt đầu cắt nước nóng.

Moskva buổi tối: Ngày giờ và thời hạn cắt nước nóng có thể tìm trên mạng.

RIA Novosti: Bắt đầu cắt nước nóng trong nhà dân ở Moskva.

Trung tâm thông tin chính phủ Moskva: Ở Moskva bắt đầu cắt nước nóng từ 12 tháng 5.

Hành tinh Nga: Ở Lipetsk bắt đầu cắt nước nóng diện rộng.

Truyền thông liên bang: Ở Moskva bắt đầu cắt nước nóng luân phiên. Tiếp tục đọc