MICHAEL LANG – Lãnh đạo là gì?

lanh daoThời trẻ, tui sống lang thang ở vài nước phương Tây (nên mới có cái tên lai căng Mai Cồ Leng), được chứng kiến cái sự “lãnh đạo” của các quan chức bên đó, thấy chẳng có chi đáng nói. Đến khi về nước, hàng ngày được sống dưới và theo sự lãnh đạo (hay gọi đầy đủ hơn, là lãnh-chỉ đạo) của các đòng chí ta, mới thấy nó khác nhau một trời một vực. Nhưng dù sao thì cũng thấy may, là mình đã được biết cái lãnh đạo kiểu tây, mới có cái để so sánh, để thấu hiểu cái sự lãnh-chỉ đạo của các đòng chí ta nó cao xiu đến thế nào.

Nhưng trước hết cần nói sơ sơ cái sự lãnh đạo bên Tây nó ra răng đã.

Bên Tây, trước hết nó có một cấy quan niệm rất là sai lầm, là con người được tự do muốn làm chi thì làm, miễn đừng phạm pháp. Anh/chị hay ông/bà cứ làm cái nghề của mình cho ổn thì được lãnh lương (và đóng thuế), rồi cứ rứa mà sống. Ngoài giờ làm việc, muốn mằn chi thì mằn. Ăn uống ngủ nghỉ hay đi du lịch là do chính mình tự quyết. Nói năng cũng do mình tự điều khiển cái mồm, miễn đừng phạm vào những tội liên quan đến sự nói như tội lăng mạ người khác, tội đe dọa dùng vũ lực. Việc lên tiếng phê phán đảng cầm quyền, hệ thống nhà nước hoặc phê phán đích danh các cá nhân, kể cả người đứng đầu nhà nước, không bị xem là tội.

Hàng ngày chẳng có anh quái nào chọc mũi vô cuộc sống của mình. Người dân sống như chỉ có mình với nhau, không biết đến quan chức là ai. Còn quan chức nhà nước, họ làm việc theo những gì ghi trong các bộ luật, theo những điều khoản quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của cái chức vụ mà mình đảm nhiệm. Quan cấp trên kiểm tra quan cấp dưới, làm không được thì có cơ chế để bãi nhiệm. Mỗi khi có sự kiện đột xuất, cấp trên có thể triệu tập cấp dưới họp bàn để đưa ra quyết sách. Nhưng việc họp không phải việc thường xuyên diễn ra. Tiếp tục đọc