Trả lại giá trị cho những nhà yêu nước Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống,…

Hôm rồi, nghe phát biểu của đại tướng bộ trưởng quốc phòng PHÙNG QUANG THANH tại Shangri-La về mối quan hệ gia đình Việt-Trung, tui bỗng tỉnh hẳn ra như vừa qua một cơn mơ.

Đòng chí đại tướng nói, bằng cái giọng thẽ thọt nhẹ nhàng không hề tỏ vẻ một võ tướng (chắc chắn để thể hiện sự cung kính đối với bậc đàn anh):

 “Quan hệ giữa Việt Nam và nước BẠN láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng…”

Trước đó, đòng chí ví von mâu thuẫn Việt-Trung với mâu thuẫn giữa anh em trong gia đình. Chà chà, nghe mà thấy quá đã!

Tuy rứa, phải nói lúc đầu nghe vậy tui cũng choáng. Nguyên do vì suốt gần 1 tháng qua toàn nghe những chiện căng thẳng về biển Đông. Lại được mấy cấy ông bạn già của tui cứ hăng lên, kích động lẫn nhau như muốn xông ra trận. Mặc dù biết rằng đa số các đòng chí bộ chánh trị, nhất là đòng chí tổng bí thơ, vẫn giữ thái độ ôn hòa, chủ trương giữ gìn quan hệ với các tồng chí Tàu theo tinh thần “thập lục kim tự” với “tứ hảo”, nhưng mà tui ít nhiều chi vẫn bị cuốn theo cái không khí kháng Tàu hừng hực. Rứa mới biết sự định hướng của ban tuyên giáo vừa hơi có độ trễ một chút là các thế lực thù địch nó trỗi dậy ngay à, ngay trong con người mình chứ có ở mô xa! Tiếp tục đọc

Advertisement