Tranh dự thi

LỜI BÌNH: Dân Việt Nam thông minh, sáng tạo, nhờ lao động giỏi mà đời sống càng lúc càng được nâng cao. (tác giả: Xuân Hồng)

Advertisements
By daohieu Posted in Không phân loại