Luật sư LÊ THỊ CÔNG NHÂN, người trí thức đẹp nhất Việt Nam đã sum họp với gia đình và dân tộc.

Advertisements